Regulamin serwisu https://zawoja.wyprawy-przyczepa.pl

 1. Właścicielem serwisu jest grupa DC Sp. z o.o.  z siedzibą w 31-534 Kraków, al. Ignacego Daszyńskiego 12/6U, NIP PL6751774900, REGON 523893527
  Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS mieszczącym się 31-537 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 pod numerem 0001006118 z kapitałem zakładowym 5000,00 PLN w całości opłaconym.
 2. Serwis służy do wnoszenia opłaty za postój na parkingu dla przyczep kempingowych i kamperów „Pod Babią Górą”
 3. Wniesienie opłaty następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza i potwierdzeniu pobrania opłaty na stronie płatności za parking
 4. Podczas wnoszenia opłaty użytkownik ma możliwość zapoznania się regulaminem parkingu, w którym zapisane są wszystkie informacje dotyczące:
  1. Zawarcia umowy
  2. Warunków korzystania z parkingu
 5. Podczas wypełniania formularza wniesienia opłaty za parking, użytkownik ma możliwość wybrania zgód przetwarzania danych osobowych, jak i zapoznania się z informacją RODO.
 6. Wysłanie przez użytkownika formularza wniesienia opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy z Zarządcą, na co otrzyma potwierdzenie ze wszystkimi załącznikami.
 7. Użytkownik za pośrednictwem danych teleadresowych ma możliwość skontaktowania się z właścicielem serwisu.